logo

XXII Aprilis AD

Császári leiratok

Az uralkodó akarata törvényerejű, mivel az uralmáról szóló törvénnyel, amit a nép hozott, a nép neki adta és reá ruházta teljes hatalmát. Amit tehát a császár leiratában és aláírása által elrendel, vagy kérésre eldöntött, vagy amiről nyilatkozott, vagy amiről edictumot adott ki, törvénynek tartandó. Ezeket a jogszabályokat közönségesen constitutióknak (császári rendeleteknek) nevezzük.
Ulpianus D. 1. 4. 1. pr-1.


Domitianus leirata az orvosok és a tanítómesterek megrendszabályozásáról

Caesar Domitianus császár tribunusi hatalmának XIII., császárságának XXII. évében, mint örökös censor. A. Licinius Mucianus és Gaius Priscus consulsága évében. Úgy ítélem, hogy szigorúan meg kell rendszabályozni az orvosok és az ifjúságot művészetre tanító mesterek kapzsiságát, mert sokan a tudományt aljas módon kiárusítják rabszolgájuk által, nem az emberségnek, hanem az árak felhajtásának kedvéért.
Aki tehát rabszolgájának a tudományáért pénzt fogad el, azt meg kell fosztani a gyakorlás jogától, melyet atyám engedélyezett, ugyanúgy, mintha mesterségét más városban gyakorolná, mint ahol arra jogosult.
FIRA I. p. 427-428Vespasianus a Sabora-beliekhez

Ceasar Vespasianus Augustus császár, főpap, tribunusi hatalmának IX., császárságának XVIII. évében nyolcadszor consul, a haza atyja üdvözli Sabora elöljáróit és városi tanácsnokait.
Mivel azt mondjátok, hogy sok nehézség nyomja gyengeségeteket, megengedem, hogy szándékotok szerint rólam elnevezett várost építsetek a síkságon. Vámszedési jogaitokat, amelyekről azt állítjátok, hogy Augustus császár engedélyezte a számotokra, megőrzőm. Ha újakat akartok szerezni, ezért a helytartóhoz kell fordulnotok, én ugyanis a vele való tárgyalás nélkül semmit sem határozhatok. Felterjesztéseteket augusztus elseje előtti nyolcadik napon vettem, követeimet kiküldöttem a negyedik napon, ugyanazon elseje előtt.
Üdvözöllek Benneteket.
Elöljáróitok C. Cornelius Severus és M. Septimius Severus az adót befizették a kincstárba.
FIRA I. p. 422-423.Forrás: Diósdi György - A Római jog világa