logo

XXII Aprilis AD

A Senatus határozatai

A senatus határozata az, amit a senatus létrehoz és elrendel. Ennek törvényerőt tulajdonítunk, noha ez sokáig vitatott volt.
Gai. Inst. 1. 4.


A senatus határozata augusztus hónapról

Caesar Augustus császár Sextilis hónapban kezdte meg első conzulságát, három diadalmenetet is vezetett a városban, a laniculusról a légiók követték őt kedvező előjelek alapján, Egyiptomot is ebben a hónapban szerezte meg a római népnek, és ebben a hónapban fejezte be a polgárháborút. így ez a hónap uralkodásának legszerencsésebb hónapja volt, ezért úgy tetszik a senatusnak, hogy e hónapot ezentúl augusztusnak nevezzék.
FÍR A I. p. 280-281.A senatus határozata az építmények megóvásáról

Cn. Hosidius Geta és I. Vagellius consulsága idején. Jóságos uralkodónk” városunkat és egész Itáliát az örökkévalóság számára szolgáló építményekkel díszítette, és nemcsak legfelségesebb szándékával, hanem példájával is gondozza azokat, azok megóvása érdekében e boldog században közfáradozáson felül a magánosoknak is igyekezettel kell lenniük. Tartózkodnia kell mindenkinek azon kegyetlen ügyletektől és a békés fejlődés ellenére levő tevékenységtől, amely a házak és a majorságok lerombolására törekszik.
Ha valaki olyan céllal vásárol építményt, hogy lebontásával a vételárhoz képest többletnyereségre tegyen szert, az ezzel elért nyereség kétszeresét tartozik a kincstárba befizetni, és erről a senatusnak is be kell számolnia. Minthogy pedig ugyanolyan rossz példát szolgáltat az ilyen célból történő eladás, mint a vétel, tehát az eladókat, akik tudatosan, rosszhiszeműen, a senatus kifejtett akarata ellenére adnak el, azzal kell büntetni, hogy az ilyen eladások érvénytelenek legyenek. Tanúsítja azonban a senatus, hogy nem azokkal a tulajdonosokkal szemben határozott, akik építményeik birtokában azok egyes részeit átépítik, és ezt nem üzérkedés céljából teszik. Számlálás szerint a határozat hozatalakor jelen volt 383 senator.
FIRALp. 288-289.


Forrás: Diósdi György - A Római jog világa