logo

XXII Aprilis AD

Hamisítás

A Cornelius-törvény büntetése alá esik az, aki rossz szándékkal hamis tanúság tételére és hamis tanúság felhasználására törekszik. Ugyanez vonatkozik arra, aki a hamis tanúzásra kitanít, ilyen ügyvitelért pénzt fogad el, erre megállapodik, társul szövetkezik ártatlanok kijátszása céljából. Ezt senatusi határozat rendeli el. Ám az is, aki tanúság tételéért vagy megtagadásáért pénzt fogad el, a Cornelius- törvény alapján büntetendő. Ugyanígy az, aki bírót megveszteget, vagy megvesztegetni törekszik. A bíró akkor is bűnhődik, ha a császári rendeleteket figyelmen kívül hagyja.
Severus császár a Cornelius-törvény alapján hamisítás miatt ítélte el Egyiptom helytartóját, aki kormányzása idején meghamisította okmányait, mert aki az okiratként szolgáló viasztáblákat vagy bármely más hasonló iratot meghamisít, vagy azon változtat, ezen dolgok miatt, mint hamisító bűnhődik. A hamisítás vagy ahhoz hasonló bűncselekmények büntetése deportálás és teljes vagyonelkobzás. Ha rabszolga követi el azt, főbenjáró büntetés sújtja.
Marcianus D. 48. 10.1. pr.-4; 13.


Akik aranyé rmé két részben lekoptatnak, részben átszíneznek, vagy átformálnak: ha szabadok, vadállatok elé vetésre, ha rabszolgák, halálra ítéltessenek.
Ulpianus D. 48. 10. 8.


Ha a hamis pénzverők nem akarják tevékenységüket teljesen véghezvinni, őszinte megbánásuk miatt a büntetés alól mentesülnek.
Paulus D. 48. 10.19. pr.Forrás: Diósdi György - A Római jog világa