logo

XXVII Novembris AD

A boltozat készítése

Amikor boltozatokat kell csinálni, így kell eljárnunk: egyenes léceket helyezünk el, egymástól két lábnál nem nagyobb távolságban. Ezek leginkább ciprusfából legyenek, mivel a fenyőfák a korhadástól és az időtől gyorsan tönkremennek. Miután ezeket a léceket ív alakban elrendeztük, a födémgerendákon vagy a tetőzeten osszunk szét fatartókat, és léceket erősítsük hozzájuk sűrűn bevert vasszegekkel. Ezeket a tartókat olyan fából kell csinálni, amelynek sem a korhadás, sem az idő, sem a nedvesség nem árthat, vagyis puszpángból, borókából, olajfából, magyaltölgyből, ciprusból, kivéve a közönséges tölgyet, mert ez vetemedik és megrepeszti azokat a falakat, amelyekben benne van.

Miután a léceket elrendeztük, akkor kötözzünk rájuk hispániai fűből készült kötéllel olyanra vágott görög nádat, ahogyan a forma megkívánja. Azután a boltozat fölé mészből és homokból kevert habarcsot kenjünk, hogy ha a födémről vagy a tetőről vízcseppek esnének le, ezeket felfogja.
Ha viszont görög nád nem áll rendelkezésre, gyűjtsünk a mocsarakból való vékony nádat, ezeket a csomónál levő kötésnél kössük össze, egyenlő hosszúságúra és vastagságúra véve, úgy, hogy az átkötés két-két csomója között ne legyen nagyobb távolság két lábnál. Zsineggel rögzítsük ezeket a lécekhez, amint fent van írva s faékeket is verjünk beléjük. Minden más egyebet úgy készítsünk, ahogy fentebb le van írva.

romaikor_kepHa a boltozatot elrendeztük és benádaztuk, a mennyezetet alulról be kell vakolni, aztán homokos vakolattal egyengetni, végül pedig kréta, vagy márványporos finom vakolattal simítani. Amikor a boltozatot lesimítottuk, alatta koszorúpárkányt kell alkalmazni; ennek minél vékonyabbnak és finomabbnak kell lennie.Vitruvius, de architectura (az építészetről)


Forrás:
Tar Ibolya: Szöveggyűjtemény az Augustus-korhoz
JATEPress 1998
ISBN 963 482 218 5