logo

IX December AD

Az antik mozaikművészet megrendelői

A középületekbe készülő mozaikok esetében nyilván valamely köztestület volt a megbízó. A görög és latin irodalom minden esetre a mozaikot elítélően mint elvetendő, túlzó luxust említi. Nagyon tág statisztika szerint még a gazdag városokban is csak mintegy minden tizedik patrícius villában volt mozaik, s csak kevésben egynél több. Számuk a 4. században nőtt meg hirtelen, amikor a városok középületeiből szerepe áttevődött a privát épületekbe, melyeket egyre nagyobb előszeretettel díszítettek.

A mozaik tehát inkább a személyes, magánszféra kényelmi, luxusdíszítménye volt. Ez a szerepe megmaradt egészen a keresztény szellemiségű mozaikokig.
Balázs Miklós Ernő