logo

V December AD

Díszítőelemek

A toszkán oszlop

Az etruszk építészetben jelent meg. Önállóan nem alkot rendet. Talán prehellén hagyományokra épít. Egyesek a dór rend származékának tartják. Párkányzata eltér a dórtól: nincs trigliphos. Az oszloptesten nincs kannelura, mások az arányai. A reneszánszban válik rendszerréA kompozit oszlop

A kompozit oszloprend, amely a reneszánszig nem számított külön rendnek, a korinthoszi stílus késő római változata. Azért nevezik kompozitnak, vagyis öszetettnek, mert fejezetét ión voluták és korinthoszi akantuszlevelek kombinációja alkotja. Az oszlop 20 modulus magasságú.T. Horváth ÁgnesForrás:
http://agnesthorvath.googlepages.com/av%C3%A1rosanyagimegjelen%C3%A9se