logo

I December AD

Építési struktúrák

lábazat
homlokzatok, oszlopok és pillérek terepcsatlakozáshoz, felfekvéshez kialakított része.


boltív
ívformában falazott, nyomott teherhordó elem, áthidalás, kiváltószerkezet, a boltszakaszokat elválasztó haránt irányú pánt, heveder


boltozat
- íves metszetű térlefedő felületszerkezet, amelyben nyomóerő működik,
- terheit és oldalnyomását falakra, falszakaszokra, ívsoros pillérekre, esetleg oszlopokra adja át

Minden boltozat két részből áll:
– magából a bolthajtásból,
– a boltozatot tartó szerkezeti alkotó részekből,
- gyámoszlopokból,
- gyámpillérekből vagy
- gyámfalakból.


dongaboltozat
félhenger alakú, szegmensív vagy parabola metszetű boltozat, mely oldalain folyamatos alátámasztást igényel


keresztboltozat
eredetileg két dongaboltozat áthatásából keletkező boltozat, sokféle altípusa van: pl. csúcsíves, bordás


apszis
”ív, kiöblösödés, boltozat”
Az épület végéhez csatlakozó, félkör alakú, kupolával fedett tér


római basilica
– legtöbbször félkörös fülkealakú rész, melyben a szószék (rostra) állt keresztény templomokban:
– a főhajót félkör alakban lezáró rész


attika
a főpárkány feletti, a tetőt eltakaró tömör vagy áttört mellvédszerű fal. Díszítőelemszerű.
Többnyire
– a tető elfedésére,
– a homlokzat magasítására,
– emeletsor kialakítására (attikaemelet) alkalmazták.
Sokszor domborművekkel, feliratokkal díszítik.


árkád
pilléreken vagy oszlopokon nyugvó ívállás, ívsor, lehet csak a homlokzaton jelentkező motívum, zárt vakárkád, vagy a mögötte lévő nyitott térrel együttes térforma


exedra
az ókori építészetben az apszissal egyenértékű félköríves térbővület


porticus
oszlopcsarnok,oszlopcsarnokos kapuzat