logo

V December AD

Kyros (Kr. e. 1. század)

Átmeneti figura, de talán tipikus a későbbiekre is ez az alsó-itáliai gyarmatokról származó építész. Cicerónak és bátyjának, Quintusnak az építésze, aki Cicero palatinusi házának felújítását végezte. Kapcsolatba hozták a Forum Iulium tervezésével is, tehát egy "elrómaiasodott" görög volt. Elveiben platonista, mert azt állítja, hogy a művésznél a megkonstruált elképzelés a mérvadó a közvetlen érzéki benyomásokkal szemben.

A keskeny ablak - okoskodik tudálékosan és ködösen - jobb, mint a széles ablak, mivel nem a nyílásban érvényesülő külső látvány az érdekes, hanem a szemből kiinduló látósugarak, amelyek kellemesen áramlanak ki. Ugyanakkor nagyon fontosnak tartja a villa és a park kapcsolatának kedvező meghatározását. Felbukkan tehát a kertművészet témája - ennek máshol is nyomát találjuk a rómaiaknál -, amihez azután a messzi jövőben különböző elméleteket fognak fűzni.Forrás: Hajnóczy Gyula - Az építészetelmélet történetei