logo

IX Sextilis AD

Pons Aemilius (Ponte Rotto)

Róma legrégibb kőhídja.A későbbi híd helyén álló legősibb építmény már a Kr. e. III. század közepén állt, amikor a Via Aureliát építették.

A későbbi híd feltehetően Kr. e. 179–142-ig épült, a pons Subliciushoz közel. M. Fulvius Nobilior censorsága alatt, Kr. e. 179-ben határozta el a Tiberis egyik legrégibb kikötője melletti hídépítést, P. Scipio Africanus és L. Minucius censor fejezte be.

Hat pilléren nyugvó szerkezete először fából, majd Aemilius quaestorsága után tufából és római betonból készült. A Forum Boariumot kötötte össze a Trans Tiberimmel.

romaikor_kepKülönböző okból többször is ledőlt és kijavították. 1229-ben és 1231-ben árvíz után még újjáépült, az 1289-es árvíz azonban újból elvitte.

Az 1557-es árvíz után XIII. Gergely pápa volt az utolsó, aki megjavíttatta.1598-tól már nem vett részt a római forgalomban, a kelti része leomlott, az 1887-ben maradványait a folyó közepén ma is látható egyetlen pillére kivételével lerombolták.

A középkor során több neve is volt, így nevezték pons S. Mariae (Mária-híd), pons Senatorum (a senatorok hídja), pons Maior (a nagyobbik híd) néven is.T. Horváth Ágnes


Forrás:
http://agnesthorvath.googlepages.com/hidak