logo

V December AD

Az európai provinciák császárkori építészete

A meghódított európai területeken létrehozott provinciákban a császárkor kezdetétől fogva nagyarányú építkezések folytak. Az őslakosság településeiből, ill. stratégiailag fontos helyeken épült katonai táborokból jelentős római városok alakultak ki. Ezek többnyire a castrum elrendezését követték, védőfallal körülvett, szabályos alaprajzukkal, a kapukat összekötő, egymásra merőleges főutakkal, és ezekkel meghatározott szabályos utcahálózattal. Területükön lakóházak mellett a római társadalom berendezkedésének megfelelő, Rómában már megismert, bár azoknál többnyire szerényebb méretű és kivitelű középületek épültek.

A központban helyezkedett el az oszlopfolyosókkal körülvett fórum az állami főistenek, a Capitoliumi hármas (triász); Juppiter, Juno és Minerva templomával, bazilikával és tanácsházzal. A fórum körül és a főutak mentén álltak a többi istenségek templomai, a fürdők, a színház és amfiteátrum.

A provinciák székhelyén helytartói, később több helyen császári palota is épült. A vízellátást a Róma környékiekhez hasonló, gyakran jelentős hosszúságú aquaeductusok biztosították. A városok között a provinciákat is kővel burkolt, kereskedelmi és hadi utak hálózták be, a folyók fölött boltozott kőhidakkal, amelyek közül több - részben átépítve - ma is használatban van.
A mai európai városok számottevő része, közöttük több főváros is római eredetű. Ezt fennálló római építményeken vagy feltárt romokon kívül többnyire városmagjuk utcahálózata is mutatja.

Észak-Olaszországban az egykori Alpokon inneni Gallia tartomány területén Veronában városkapu, híd és amfiteátrum, Torinóban városfal és kapu, továbbá számos más városban is több jelentős római építmény maradt fenn.
A mai Jugoszlávia tengerpartján Pulában amfiteátrum Splitben Diocletianus palotája kiemelkedő emlékek. Franciaországban Párizs római elődjének, Lutetia Parisiorumnak egykori császári palotához kapcsolódó fürdője (i. sz. I. század) és amfireárruma (II., III. század) maradt fenn romokban.

Dél-Franciaországban Arles-ban, a római Arelateban a fórum, színház. amfiteátrum (I., II. század), Orange-ban a szkénéfalával megőrzött színház (II. század) és diadalív (I. század), Nimesben, a régi Nemaususban csaknem teljes épségben álló templom (az ún. Maison Carrée), Diana-templom és őrtorony, továbbá a várost ellátó vízvezetéknek a Gard folyót áthidaló szakasza, a Pont du Gard jelentősek.

Számos római építmény található Spanyolországban is. Angliában London központjában a római kori Londinium maradványait tárták fel, Bath fürdővárosban kiterjedt fürdők romjait. Németországban Trier városában nagyszabású városkapu, a Porta Nigra, a császári palora ma templomként használt nagyméretű csarnoka és fürdőromok állnak.

Római városfal- és egyéb épületmaradványok találhatók Kölnben, Regensburgban és más városokban, vidéken pedig számos villa és castrum romjait ásták ki.


Forrás:
http://www.sulinet.hu/eletmod/hogyantovabb/tovabbtanulas/elokeszito/muveszettortenet/2het/roma.html#koztarep