logo

X Quintilis AD

Összefoglalás (Nomen provinciae)

A vizsgálat alá vont forrásanyag alapján az alábbi következtetések vonhatók le: a római foglalást megelőzően a Raetia földrajzi név a Alpok déli előhegységeit, lakható völgyeit valamint a Rajna forrásvidékét jelentette, Vindelicia pedig az ettől északkeletre elterülő előhegységeket és egészen a Dunáig terjedő, folyók szabdalta dombvidéket foglalta magába. Raetia területe jórészt hegyvidék volt, míg Vindelicia a lankás, termékeny földeket ölelte fel. Ezt, valamint a fennmaradt toposzokat figyelembe véve első pillantásra különösnek hat, hogy miért a Raetia tartománynév.
Egy lehetséges magyarázat, hogy a Vindelici törzscsoport a Raetihez képest kevésbé volt népes vagy a foglalást követően beolvadt. Ezt alátámasztani látszik, hogy a cohortes Raetorum et Vindelicorum csapatok többségének megnevezése idővel cohortes Raetorumra rövidült és csak kisebb részük élt tovább cohortes Vindelicorumként. A forrásanyagban a vindelicus eredet mindössze egy katonai diploma szövegében jelenik meg feltételesen, míg egyének raetus származásáról (Raetus, ex natione Raetus vagy civis Raetus) számos forrás ismert, hasonlóan a Raetiből képzett személynevekre.
Ugyanakkor lehetséges, hogy a tartomány neve a Rómához viszonyított fekvése alapján eredetileg Raetia et Vindelicia volt, ami idővel Raetiára rövidült. Ezzel magyarázható, hogy a tartomány neve Raetia maradt annak ellenére, hogy miután Kr. u. 2. század derekén végbement utolsó jelentős határbővítéssel a tartomány elérte legnagyobb kiterjedését, többet ölelt fel az egykor vindelicus felügyelet alatt álló földekből, mint a korábbi raetus törzsterületből.

A Vindelici törzsterület nem vált önálló tartománnyá, ugyanakkor az etnikumjelzőből képzett személy (cognomina, e.g.: Vindelicus, Vindelio etc.) és csapatnevek (cohortes Vindelicorum), valamint az etnikumhoz köthető jelzők a Kr. u. 3. században is megjelentek epigráfiai forrásokon. A tartomány központja, Augusta Vindelicum egyértelműen a törzsközösségről kapta nevét.Forrás: részletek Farkas István Gergő: Nomen provinciae. A principátus kori Raetia-Vindelicia kérdéskör megoldása c. munkájából