logo

XV Quintilis AD

Vizsgálati módszerek.

A Dunántúlon élt késő római népességet tíz, az agy és arckoponyát egyaránt leíró koponyaméret (Martin no. 1, 8, 9, 17, 40, 45, 48, 51, 52, 54), a koponya legnagyobb hosszából és szélességéből számított koponyajelző (8 :1) és a testmagasság alapján jellemeztük.
A méretek felvételénél Martin-Saller előírásait vettük figyelembe, osztályeloszlásukat Alekszejev Debec munkája alapján elemeztük. A testmagasságot a kar-, orsó, comb és sípcsont legnagyobb hosszából, mindkét nemre, összes rasszra kidolgozott képleteivel számítottuk. A korábban közölt temetők esetében Éry ugyanezen módszerrel számított adatait használtuk fel.

A földrajzi elhelyezkedésük alapján felállított minták összehasonlítását Penrose módszerével végeztük. A számítás a megadott tíz koponyaméret thoma átlagszórásaival standardizált átlagértékein alapul. Az egyes minták közötti hasonlóságot akkor tekinthettük szignifikánsnak, ha az összehasonlított minták közötti távolság nem volt nagyobb 1%-nál (cp2 = 0,197), a szignifikanciaszint meghatározása rahman szerint történt. A minták közötti összefüggéseket a creel módszerével szerkesztett dendogram szemlélteti. A módszer olyan minták esetében alkalmazható, melyeknél az esetszám méretenként tíz vagy annál több. Ez a feltétel a kelet-Dunántúlon még a legkisebb elemszámú Pécs-Sopianae és környéke elnevezésű minta esetében is teljesült.

A nyugat-Dunántúlon élt nőknél minden koponyaméret esetszáma meghaladta a tízet, a férfiak esetében azonban az arckoponya hosszát (M 40) és a szemüreg magasságát (M 52) csak 9-9 esetben lehetett mérni. ennek ellenére a távolságvizsgálatba a nyugat-dunántúli férfiakat is bevontuk. Ahhoz, hogy a férfiakat és a nőket egymással is össze tudjuk hasonlítani, a nők átlagos koponyaméreteit Alekszejev-Debec dimorfikus koefficienseivel férfi értékké kellett alakítani. Az összehasonlítást nemcsak nők és férfiak között, hanem nők-nők között is a „férfiasított” méretek felhasználásával végeztük.


Forrás: Merczi Mónika-Tóth Gábor Kelet és Nyugat-Dunántúl népessége a római korban