logo

XIV Quintilis AD

Bevezetés (Kelet és Nyugat-Dunántúl népessége a római korban)

A Dunántúl, az Alpokalja és a Dráva-Száva köze a Kr. u. I. századtól Pannonia néven a római Birodalom részét képezte. határai mentén katonai táborok, és ezekhez tartozó őrtornyok létesültek, míg a tartomány belső területein városok és villagazdaságok épültek ki, de megmaradtak a bennszülöttek falvai is. a tartományt a Kr. u. II. század elején kettéosztották, így a Dunántúl területe megoszlott Pannonia superior és Pannonia inferior között. a III. század végén IV. század elején egy újabb átszervezéssel már négy tartomány jött létre az egykori Pannonia területén. Így a késő római korban a Dunántúl nyugati fele Pannonia Prima része lett, Valeria tartomány pedig a Dunántúl keleti részére terjedt ki.

A római foglaláskor helyben talált népesség összetételében a hadseregmozgások mellett a birodalom más részeiből érkező bevándorlók és a befogadott vagy betelepített idegen népcsoportok hoztak változást, ennek mértékéről és jelentőségéről azonban nem rendelkezünk pontos adatokkal. a tartomány lakosságáról egyrészt a feliratos emlékek névanyaga (sírkövek, oltárok, katonai diplomák, stb.) és a régészeti leletanyagban végbemenő változások alapján, másrészt pedig az embercsontok vizsgálata révén vonhatók le következtetések. ez utóbbi forrásanyagnak azonban a római kort tekintve csak kevés figyelmet szenteltek.


Forrás: Merczi Mónika-Tóth Gábor Kelet és Nyugat-Dunántúl népessége a római korban