logo

XXVII September AD

A borostyánkő feldolgozása, hamisítása és műhelyek

A borostyán faragásának, megmunkálásának metódusáról nem áll rendelkezésre olyan sok szakirodalom, csak egy-két publikáció tesz róla említést. Az I-II. században, a borostyánnal való kereskedés virágkorában a nyers balti borostyánt a birodalomba szállították, és a térség legjelentősebb feldolgozó műhelyében, Aquileiában munkálták meg. A műhely szerepe alább kifejtésre kerül majd.
A markomann háborúk eseményei miatti visszaszorult borostyán-kereskedelem nagymértékben csökkenthette a római műhelyekben feldolgozásra kerülő borostyán mennyiségét. A III-IV. században elvétve akad ugyan római faragott borostyán, de ekkoriban már gyakoribb volt a barbároktól érkezett megmunkált borostyánok, leginkább gyöngyök, melyeket a határmenti legiostáborok mellett tartott vásárokon adhattak el a rómaiaknak. A borostyángyöngy megmunkálásához többféle eszközt vettek igénybe, csiszolásukhoz, fúrásukhoz, faragásukhoz csiszolókövet, vaskést és éles csonteszközöket használhattak.

A borostyánt sokszor egy drágakő, nevezetesen az ametiszt hamisításához tartották a legmegfelelőbbnek. Ehhez pedig a borostyánkő szerkezetét használták fel olyképpen, hogy a megrepesztett borostyánkőbe bíborfestéket engedtek, majd a felmelegítése után csiszolták és polírozták, és így kapták meg a hamis ametisztet.
Pannoniában a hazai és külföldi kutatás eddig nem talált borostyánfeldolgozó műhelyt. A Birodalomban egy borostyán-feldolgozó műhelyről van tudomásunk, amelyet a külföldi kutatás Aquileiában feltételez az onnan előkerült nagy mennyiségű, kész és félkész borostyánkő-lelet alapján. A műhely működése a Kr. u. I. század elejétől a II. század közepéig folyamatos lehetett.

A Kr. u. II. század végén a markomann háborúk után jelentősen csökkent a borostyánkővel való kereskedelem, a III. század elejétől pedig megszűnt a borostyán feldolgozása az import hiánya miatt. Mindemellett a borostyángyöngyökből álló ékszerek nemcsak helyi római műhelyekből, hanem a Barbaricumban működő borostyánkő-feldolgozó műhelyekből érkezhettek, melyekből tizenegyet ismerünk a Przeworsk-kultúra területén. Működésük ideje hasonló lehetett az aquileiai műhelyéhez (Kr. u. I. század eleje II. század 80-as évei), de elvétve még a III. század végéig is folyhatott borostyángyöngy-készítés. Utána már viszont csak helyi szintű feldolgozásról beszélhetünk.


Forrás: részletek Szűcs Flóra Tünde: Borostyánkő ékszerek Pannoniában c. szakdolgozatából