logo

XX Martius AD

Palesztina tájegységei.

Palesztina területét két részre tagolja a Jordán völgye és a Holt-tenger medencéje. Egy hatalmas, észak-déli irányban haladó árok ez, amely része annak a nagy törésvonalnak, amely Antiochiától kiindulva az Orontes folyó völgyén át halad dél felé, egészen az Akabai-öbölig. A Jordán-völgytől két oldalra szimmetrikusan hegyvonulatok húzódnak, melyek közül a nyugati hegyek a Földközi-tenger melléki síkságba ereszkednek alá, a keletiek pedig a szír-arab táblába mennek át.

A Jordántól nyugatra eső területnek három nagy tájegysége van, Galilea, a Samáriai hegyvidék és Júdea. Geológiailag majdnem azonos képet mutat az egész terület. Kialakulása a kréta-korra esik, amikor az alapzatul szolgáló homokkőre mészkő rakódott le vízszintes rétegekben. Idővel a középső rész függőleges törésvonalak mentén hegyhátként fölemelkedett, a két széle viszont lesüllyedt. A hegyvidékek ilyenformán mészkőből állnak, kivéve Galileát, ahol vulkáni tevékenység következtében bazaltréteg is borítja a mészkő-vonulatokat.