logo

XX Martius AD

Az ország fekvése és kiterjedése

Palesztina összekötő híd gyanánt fekszik Egyiptom és Mezopotámia, azaz Afrika és Ázsia között. Éppen a közepére esik annak a területnek, amelyet a szaknyelvben „Termékeny félhold”-nak (Fertile crescent) szoktak nevezni. Az utóbbi név úgy értendő, hogy ha Egyiptom déli határától a Nílus mentén haladva, Palesztinán, majd Mezopotámián át a Perzsa-öbölig egy vonalat húzunk, akkor egy félhold alakú területet jelölünk meg, mely a Közel-Keletnek földművelésre alkalmas kultúrterül étéit foglalja magában.
Palesztinának ez a központi fekvése részben kedvező volt számára. Rajta haladtak át a két világrészt összekötő utak, ami által eljutott hozzá Egyiptom és Mezopotámia kultúrája egyaránt. Az utak azonban hadiutak is voltak s e réven Palesztina sokszor volt szenvedő részese a terjeszkedni kívánó birodalmak hódító háborúinak.


Kiterjedése

Palesztina politikai határai a történelem folyamán gyakran változtak. Ezért ha az ország kiteljedéséről, határairól beszélünk, akkor rendszerint a bibliai korra, közelebbről a királyság korára és arra a területre szoktunk gondolni, amelyet az izraelita lakosság népesített be. E területet a Jordán két részre osztja. A nyugati rész kiterjedését észak-déli irányban hagyományos kifejezéssel úgy szokták jellemezni, hogy „Dántól Beér-sebáig” (2Sám 24:2) terjedt, vagy ami ezzel kb. egyet jelent: „a hamáti úttól (a Tyrus-Dán vonal magasságában) Egyiptom patakjáig” (lKir 8:53) - e határmenti patak a mai Vádi el-Áris. A Földközi-tengerrel ez a terület csak a középső szakaszon határos, mert északon a főniciai, délen a filiszteus városok ékelődtek Izráel és a tenger közé.

A Jordántól keletre eső terület a básáni és gileádi hegyvidéket foglalja magában, az Antilibánon déli lejtőjétől az Amón patakig - Józsué könyvének a határmegvonása szerint. Földrajzi határról itt alig lehet beszélni, mert kelet felé a szír-arab pusztába megy át a vidék.

A politikai határt északnyugaton Damaszkusz országa szomszédsága határozta meg, délkeleten pedig Ammón és Móáb országa volt határos az izráeli területtel. Az így körülírt ország kiterjedése hozzávetőleg a következő volt: a Jordántól nyugatra eső rész területe mintegy 15 000 km2, a Jordánon túli részé 12 000 km2.