logo

XXI Martius AD

A lakosság

Palesztinában Jeruzsálem és környéke, Judea volt a zsidóság által legrégebben és legsűrűbben lakott terület. Galileát 1. Makk. 5,15 nyomán Mt. 4,15 „pogányok Galileájának" mondja: hiszen ez a terület csak a Kr. e. 2. század óta népesedett be zsidó településekkel, de ezek is bele voltak ágyazódva pogány, jórészt elgörögösödött környezetbe.
Szíria hellenizált tengerében Judea, Galilea, Perea és Idumea zsidó települései csak elszórt szigeteket alkottak. Köztük régi és igazi értelemben csak Jeruzsálem érdemelte meg a „város" nevet, egyébként a tiszta zsidó lakosú telepek leginkább falvak voltak.

A városokban is volt zsidó Iakosság, de ez még Palesztinában sem alkotott mindenhol többséget. Egyébként nemcsak a régi Samária helyén épült Sebasté ékeskedett a görög kultúra minden fényével, hanem Galileában is hellenizált városok szakították meg a zárt zsidó településeket. Ilyenek pl. Sepphoris vagy Tiberias.
A Földközi-tenger partján főként Gáza (v. ö. Csel. 8,26), Askalon és Caesarea voltak hellenizált városok, közülük különösen az utolsónak volt jelentős zsidó lakossága. Csak Joppéban - a mai Jaffában - volt túlnyomó többségben a zsidó lakosság. A Kármeltől északra a tengerparti Ptolemais (v. ö. Csel. 21,7), valamint az evangéliumi történetből is ismert Tints és Sidon ugyancsak pogány, elgörögösödött városok voltak.
Galilea déli határától nem messze feküdt Skythopolis, ugyancsak jelentős hellenizált város, amely a Dekapolis néven ismert város-szövetség kötelékébe tartozott. Ugyané szövetség tagjai voltak a Jordántól keletre Gadara és Gerasa (v. ö. Mt. 8,28; Mk. 5,1; Lk. 8,26.37).

A palesztinai zsidó lakosság száma tekintetében a becslések erősen ingadoznak. Harnack annak idején úgy vélte, hogy annak lélekszáma kb. fél millió körül járhatott. Ez azonban valószínűleg túlságosan alacsony becslés. Juster ezzel szemben öt millióra tette a palesztinai zsidóság lélekszámát, ez viszont túlságosan magasnak látszik.
Újabban a zsidóság történetének egyik legkiválóbb ismerője, Klausner igen gondos számítások alapján úgy véli, hogy a Kr. u. 1. században Palesztinának kb. fél millió nem-zsidó lakosság mellett kb. három millió zsidó lakossága lehetett . Ez, ha az ország nagyságát és befogadó képességét is számba vesszük, elfogadható becslésnek látszik. Jeruzsálem lakossága Jézus idejében kb. 70 000 lélek lehetett.Forrás: Kovács Károly - Hellénizmus, Róma, Zsidóság