logo

XXVIII Novembris AD

Herculaneum (Hracleion)

Hracleion, város Campaniában, Délkeletre Napolitól, a Vesuvius nyugati lábánál, közel a tengerhez; ősrégi oscus, majd etruscus, azután a görögök által gyarapított, végül római gyarmattá lett város.

A Vesuvius Kr. e. 79 aug. 24-én történt iszonyú kitörése eltemette, miután 16 évvel azelőtt egy földrengés megrongálta. A 15–30 méternyi vastagságú láva- és hamurétegre épült Portici és Resina.

Egy kút fúrásakor 1721-ben a régi színházra bukkantak és 3 női szobrot találtak (ma Dresdában). 1738 óta többszöri ásatás folyt, czélszerűbben 1760 óta C. Weber alatt.

romaikor_kepIgen sokat tett ez ügyben József Napoleon és Murat (1806–1816). Jelentékenyek a kiásott tárgyak (képek), az épületek építészeti jelentősége nem nagy, de különben is Portici biztonsága érdekében a kiásottak legnagyobb részét újra be kellett temetni. Herculaneum nagykiterjedésű, jómódú város volt.

A Herculaneum-ban talált papyrustekercseken a napvilágra kerültek egyebek között Epicurus, Philodemus bölcselők művei is.