logo

I December AD

Az ókori Itália népei

Itália története területét ókori Róma felemelkedése előtt számos különböző nép lakta. Az indoeurópaiak bevándorlás előtt honos népekhez tartoztak északon a ligurok , valamint Szardínia ( szárdok ), Korzika és Szicília őslakói.

A vaskor kezdetén ( i. e. 2. évezred – i.e. 1. évezred fordulója) megjelentek az indoeurópai nyelvet beszélő italikus nyelvek törzsek. A latinok és a velük rokon népcsoportok a Tiberistől délre (Róma, Alba Longa, Praeneste, stb.) telepedtek le, az oscus-umber népek pedig Közép- és Dél-Itáliát foglalták el. Ugyanebben az időszakban települtek meg az Itáliai-félsziget északi részén a szintén indoeurópai illírek és venétek.

A legjelentősebb itáliai civilizáció t azonban az ismeretlen eredetű etruszkok és a gyarmatosító Ókori Görögország hozták létre. Az etruszkok keleti és görög jegyeket egyaránt mutató városállamokban éltek Itália középső és északi területein, a görög gyarmatosítás pedig Dél-Itália és Kelet- Szicília területére terjedt ki ( Nápoly , Tarentum , Siracusa , stb.).
.