logo

VII December AD

Az Italiai Puteoliban élő Tyrosi kereskedő panaszlevele anyavárosukhoz

Puteoli. Kr. u. 174. július 23.

A városnak írt levél. A Puteoliban letelepedettek üdvözletüket küldik Tyrosa szent és sérthetetlen, független ősi város, Fönícia és más városok alapítója és vezérevezetőinek, tanácsának, a népgyűlésnek és minden otthon levőnek.Az istenek és császár urunk kegye által még ha vannak is más telephelyek Puteoliban, mint azt legtöbben tudjátok a miénk rendezettség és nagyság tekintetében össze sem hasonlítható azokkal. Mert eme állomáshelynek (statión) régóta gondját viseli a számtalan Puteoliban lakó gazdag tyrosi.
Most azonban számunk lecsökkent, és sokat költünk az itteni szentélyekben tisztelt atyai isteneink áldozataira és szertartásaira, tehát minden erőnket megfeszítve sem tudjuk az állomásért a 250 denarius éves bért megfizetni, főként akkor nem, ha a Puteoliban rendezett versenyjátékok ököráldozatának költségeit is nekünk kell fedeznünk.
Szükségünk van tehát arra, hogy szíveteken viseljétek az állomáshely folyamatos fennmaradásának ügyét. Megmarad pedig (az állomáshely), ha gondoskodtok az évente fizetendő 250 denarius bérről, mert az egyéb kiadásokat, amelyeket császár urunk közelgő ünnepnapjáig az állomáshely karbantartására kell majd magunkra vállalnunk, hogy ne terheljük ezzel a várost.
Továbbá emlékeztetünk titeket arra, hogy az itteni állomáshelynek egyáltalán nincsenek olyan bevételei sem a hajótulajdonosokból, sem a kikötőkből, mint a fővárosban, Rómában levő telephelynek. Szorult helyzetünkben tehát arra kérünk benneteket, hogy fontoljátok meg alapo­san a dolgot. Kelt Puteoliban július 23-án, Cornelianus Gallus és Flaccus consul- ságának évében.A felirat két részből áll: 1. A Puteoliban élő tyrosi kereskedők levele és 2. a tyrosi senatus határozata az ügyben, amely elismeri a kérés jogosságát, és úgy rendelkezik, hogy a szóban forgó összeget a római kollégák fizessék ki a Puteoliban levőknek. A fenti szemelvényben az 1. részt ismertettük.