logo

XXV Maius AD

Vallási jellegű kollégiumok.

A vallási jellegű kollégiumok között Dáciában a következő egyesületekkel találkozunk:

Cultores Herculis Augusti, collegium Isidis, collegium Victoriae Augustae.

A CIL III. 1339. sz. felirata a következőképpen emlékezik meg a Cultores Herculis Augusti kollégiumáról:

„(Herc)uli) Aug(usto) sar(um) Lucil(ius) Felix et Dom(itius Herculanus magist (ri) cultorem (Hercul) is d(onum) d(ant).”

Ebből a szűkszavú feliratból csupán annyit tudunk meg, hogy a kollégiumnak rendes tisztviselője, magistere volt, aki társával együtt a kollégium nevében emléket állított. Postaissaban a kollégium Isidis, Ampelumban pedig a Liber Pater és Libera tiszteletét kultiváló Hercliani és Cervae kollégiumokról maradtak fenn felirataink. (CIL III. 882. és 103.).

A Vistoriae Augustae kollégiumáról a CIL III, 1365. sz. felirata tesz említést:

„Victoriae (Aug)ustae et Genio collegi(i) eiius M. Coceiius Lucius lapidarius) D(onum d(at).”

A vallási jellegű kollégiumok általában vagy a császárok dicsőítésével, vagy pedig a temetkezéseknél biztosított segélyek osztásával kapcsolatban alakultak ki. Dáciában mindkét jelenséggel találkozunk, de feltételezhető, hogy a császárok dicsőítésével kapcsolatos kollégiumok is biztosítottak temetkezési segélyt tagiajk számára.Forrás: Biró János: Kollégiumok a római Daciában