logo

IV Junius AD

Nemzetiségi kollégium

Tekintettel arra, hogy rómaiak hosszú és heves harcok után, szinte az egész Dácia területén lakó lakosság kiirtása által, tudták elfoglalni ezt a számukra igen fontos provinciát, különböző nemzetiségű telepeseket kellett a földi a bányák művelése céljából ide telepíteniük. E telepítésnek tulajdonítható, hogy Dáciában nemzetiségi kollégiumok is fennmaradtak. Azok a csoportok, akik korábbi hazájukat elhagyva Dácia földjére telepedtek le, továbbra is igen szoros, kötelékben éltek.
A korábbi hazájukban kialakult nemzetiségi köteléket azonban - valószínűleg a birodalom tisztviselőinek hatására - igen gyorsan felcserélték a római birodalomban szokásos szervezkedési, testületi formákra. Egy ideig még megmaradtak régi szervezetük szerinti vezetőik, azonban a provincia procuratorai, hamar megjelennek a nemzetiségi csoportok élén és kollégiumokká szerveztetik át azokat.

Ilyen nemzetiségi collegiumokkal találkozunk Germisaraban, ahol a galaták szerveztek kollégiumot, Napocaban, ahol ugyancsak a galaták hazai istenüknek Jupiter Optimus Maximus Tavianus-nak mutattak be áldozatot. (CIL III. 1394. és 860.)
Az a tény, hogy a galaták hazai istenük tiszteletére emelnek fogadalmi köveket azt bizonyítja, hogy habár a rómaiak kollégiumi szervezetét átvették, a. hazai szokásoktól és istentisztelettől nem tudtak teljesen elszakadni.

Az asianusok 205-ben emeltek követ, melyben teljes névsoruk benne volt. A CIL III. 870. sz. felirta a következő neveket tartalmazza:

Germanus, Tattario, Érmes Diso, Gaius, Hyiys, Zooiius, Valerianus stb.Bíró János: Kollégiumok a római Daciaban