logo

I Junius AD

Közös kollégium.

Dáciában eltérően a többi provinciáktól, találkozhatunk azzal a jelenséggel is, hogy több, szinte egymással semmiféle érdekközösséget meg nem valósító kollégium, együttesen biztosította az iparosok társadalmi életének megvalósítását. A CIL III. 1209. sz. feliratából arra a következtetésre juthatunk, hogy a kollégiumok nem minden esetben kizárólag az egyérdekű iparosok testületéi voltak, hanem valamilyen közös kultusz, vagy egyszerűen a közös lakomák és egyéb szórakozások megvalósítása volt a kollégium feladata. Apulumban arról győződhetünk meg, a centonariusok (posztó készítők) és a faberek (ácsok stb.) mellett, a hajósok is egy közös kollégiumba tömörültek.

„P. Ael(io) fil(io) Pap(iria) Strenuo eq(uo) p(ublico) sacerd(oti) arrae Aug(usti) Auguri et II. virali col(oniae) Sarm(izegetusae) augur(i) ool-(oniae) Apul(i) dec(urioni) colfoniae) Drobfetae) pat ron(o) collegior (um) cento nar(iorum et naut(ar) um) conduc(tori) pás cui salinar(um) et cotnmer cor(un) Rufinufi eius.” (CIL III. 1209)

Ezek az iparos kollégiumok tehát nem is annyira az egy-egy iparágat űző személyek érdekközösségei voltak, hanem azzal a céllal jöhettek létre, hogy azok az iparosok, akik a város életében, önkormányzatában helyzetüknél fogva nem vehettek részt, szóhoz nem juthattak, valamiképpen — mintegy a városi önkormányzat utánozására — társadalmi életet éljenek, és ugyanakkor részesülhessenek azoktól a jelentős segélyekből, amelyek a kollégiumok tagjait valamely tag, illetve hozzátartozója halála esetén megillették.


Forrás: Biró János: Kollégiumok a római Daciában