logo

IV Junius AD

Faberek.

Dáciában is, hasonlóan Pannóniához megtaláljuk a collegia fabrum, centonariorum és dendrophorum nyomait is. A collegium fabrum többféle kézműves foglalkozást folytató személy egyesülése volt. A feliratos emlékek vizsgálata közben majdnem minden komolyabb település, város, emlékei között megtaláljuk a centonáriusok kollégiumait.

315-ben Constantinus császár edictummal rendelte el, hogy ahol faberek és dendrophorok vannak, ott a centonáriusok kollégiuma is egyesüljön az előbbiekkel. Ez az. edictum véleményünk szerint már csak megerősíti azt a gyakorlatban kialakult kapcsolatot, mely fenti kézművesek között a korábbiakban is fennállott.Forrás: Biró János: Kollégiumok a római Daciában