logo

IV Junius AD

A kollégiumok jelentősége

A kollégiumok szervezetének, jogképességének és cselekvőképességének vizsgálata közben néhány olyan adattal és elgondolással találkoztunk, amelyeket a kollégiumok jelentőségével kapcsolatban kell megemlítenünk.

A kollégiumok jelentősége több szempontból bontakozik ki előttünk, melyek közül az alábbiakat tartjuk érdemesnek kiemelni:

1. A kollégiumok szerepe a római társadalmi életben.
2. A kollégiumok felhasználása a gazdaságpolitikában.
3. A kollégiumok társadalomtörténeti sorsa.
4. A kollégiumok elterjedésének hatása a római jogászok véleményeinek kialakulására.

ad. 1. A felsorolt pontokkal kapcsolatban nem lehet feladatunk azok részletes kimunkálása, azonban meg kell állapítanunk, (hogy a kollégiumok a római társadalmi életben jelentős szerephez jutottak, mivel a tagság a gyülekezési jognál fogva jutott hozzá a társas élet elemi megvalósulásához és politikai szempontból is a kollégiumok egységesen tudtak fellépni.

ad. 2. A gazdaságpolitikában a császári kormányzat használta fel ezeket a szervezeteket, éspedig úgy, hogy a nagyobb városok és a hadsereg ellátásáról különböző kollégiumok segítségével igyekezett gondoskodni.

ad. 3. A társadalom-történet szempontjából azért jelentősek ezek a testületek, mert a késői császárság korában a kollégiumok tagjait szakmához és meghatározott helyhez lehetett kötni, s ezzel az intézkedéssel a római gyakorlat bizonyos mértékben elősegítette a feudalizmus kibontakozását.

ad. 4. A kollégiumok elterjedése nagy hatással volt a római jogászok véleményének kialakulására és megállapíthatjuk, hogy habár a jogi személy fogalmát a római jog nem is dolgozta ki dogmatikusan, éppen a kollégiumok működésére vonatkozó jogszabályok megalkotása folytán a római jogászok közel állhatták a jogi személy fogalmának kialakításához.


Forrás: Biró János: Kollégiumok a római Daciában