logo

IV Junius AD

A Dáciai kollégiumok működésének emlékei.

A dáciai kollégiumok között a magántestületek kettős arculatát figyelhetjük meg. Dáciában is a szakrális jellegű kollégiumok azok, amelyek a leghamarabb megjelennek, de a más jellegű kollégiumokat is jellemezte valamilyen szakrális színezet. Minden kollégiumnak közös vonása, hogy működése valamilyen kultusszal volt kapcsolatos, tekintet nélkül arra, hogy a temetkezési költségek közös viselésére, illetőleg enyhítésére keletkeztek-e ezek a kollégiumok, vagy pedig közös ipari foglalkozást folytató emberek érdekegyesülete volt a kollégium.
Király Pál helyesen állapítja meg, hogy az iparos kollégiumok (collegium fabrum) tagjai jobban összetartanak, mint a temetkezési segélyezésre alakult kollégiumok (collegium funeraticium), mivel az iparosok közös érdekei szükségessé tették a gyakori közös megbeszélést

A kollégiumokkal kapcsolatban Marcianus (Dig. 47. 22. 1.) a következőket írja:

„Mandatis principalibus praecipetur praesidibus provinciarum, ne patiantur esse collegia sodalicia neve milites collegia in castris habeant. Séd permittitur tenuioribus stipem menstruam confere, dum tamen sernél in mense coeant, ne sub praetextu huiusmodi illicitum collegium coeat. Quod non tanturn in űrbe, séd et in Italia et in provinciis locum habere divus quoque Severus rescripsit.”

Fentiekből megállapítható, hogy Severus rescriptuma óta nemcsak a városban, hanem a provinciákban is szabad volt kollégiumoknak létrejönnie. Függetlenül azonban Severus rendelkezésétől azt figyelhetjük meg, hogy már Severus uralkodása előtt is találunk kollégiumokat Dáciában.

A coloniákban és municipiumokban már Traianust megelőzően a tűzoltás igen fontos feladatát a collegia fabrum és a velük kapcsolatban lévő egyesületek végezték el. Annak bizonyítására, hogy a kollégiumok milyen nagy jelentőségűek voltak a Római Birodalomban életében, meg kívánjuk említeni, hogy habár a kollégium fabrum csak külön engedéllyel jöhetett létre, mégis a fontos közmunkák ingyenes vagy olcsóbb elvégeztetésére némely esetben külön törvény rendelte el az iparos kollégiumok megalakulását?


Forrás: Biró János: Kollégiumok a római Daciában