logo

XXX Novembris AD

Cyprus domborzata

Az „Aphrodité szigetének” is nevezett Ciprus hosszúsága 225, legnagyobb szélessége 90 km, területe 9251 km², amivel a Földközi-tenger harmadik legnagyobb szigete. Ciprus három történeti–földrajzi tájegységre bontható: az egyik a Kyrenia-vonulat északon, mészkő- és márványbányákkal, ez viszonylag nedves terület; a másik a központi fekvésű Mesaoria, egy miocén mészkősíkság, amit lankás dombok tagolnak; a harmadik a Troodos-hegység délen és délnyugaton, amely harmadkori kőzetek­ből jött létre és gazdag ásványkincseket — főként a szigetnek is nevet adó rezet — rejt magában.

Az ókorban a Mesaoria-síkság, amelyet a Pediaios- és a Serrachis-folyó töltött fel termékeny hordaléká­val, mindennel ellátta Ciprust: elsősorban gabonával, de az olaj, szőlő és len termesztés is rentábilis volt.