logo

V December AD

A Votadininek

A rómaiak által Votadininek nevezett népről annyit tudunk, hogy minden bizonnyal brit kelták voltak. A római hódítás idején békében éltek a hódítókkal, egy Rómának alárendelt vazallus királyság keretein belül.

A 6. század folyamán székhelyük Traprain Law-ból Din Eidyn-be (ez Edinburgh régi kelta neve) helyeződött át, területük pedig a Firth of Forth-tól egészen a Tees folyóig, vagyis Skócia déli részéig terjedt.

A történelembe régi kelta nevükön - „Gododdin” - vonultak be.Biró Teofil