logo

XXX Novembris AD

Miletus

A hellenek legjelentékenyebb városa Kis Ázsiában, ma Palatia, melyet már Homerus említi mint a cariaiak városát, azután kiválik mint ión gyarmat.

A Maeander torkolatánál a Latmusi öbölben feküdt. Innen indultak ki a legjelentékenyebb gyarmatok, név szerint:
Cyzicus, Sinope, Abydus, Tomi, Olbia és mások, maga Naucratis is Aegyptusban.

Szülővárosa volt Thales, Anaximander és Anaximenes bölcselőknek, Cadmus, Hecateus és Dionysiusnak.

romaikor_kep