logo

V December AD

Arabia Petrae földrajzi elhelyezkedése

Arabia, az Ó Szövetségben és az assyriai ékiratokban, sőt részben Herodotusnál is az ismeretes délnyugati ázsiai félszigetnek csak északi részét jelentette, később azonban azt az egész területet, a melynek északon Syria és Palaestina, nyugaton Aegyptus és az arab tengeröböl, délen az Erythraeum tenger, keleten a perzsa tengeröböl, északkeleten Babylonia és Mesopotamia a határa.

Az aegyptusiak Punt-nak nevezték, a perzsák Arabájának. A régiek az országot kivált Ptolemaeus földrajza óta három részre osztották:

1) Arabia deserta, a Palmyrától délre a tulajdonképpeni félszigetig terjedő homokos sivatag (a sémi arab szó általában és a héber arabah is valójában sivatagot jelent);

2) Arabia Petrae eredetileg csak Petra városának területe (tehát nem szabad Köves Arabiának fordítani, utóbb az egész, Kr. u. 105-ben Trajanustól Dél-Palaestina egyes részeivel együtt római provinciává tett terület.

3) Arabia Felix, maga a félsziget, a melyet azért neveztek így el, mert néhány termékeny partvidéke alapján ismeretlen belsejére is következtettek.
Forrás:
Pecz Vilmos: ÓKORI LEXIKON
Készült az 1902-1904 között Budapesten, a Franklin Társulat által 2
kötetben kiadott mű reprintje alapján.
A MEK-változat az ISZT támogatásával készült
Hungarológiai Alapkönyvtár

http://mek.oszk.hu/03400/03410/html/