logo

V December AD

Tanis

Tanis, aegyptusi nyelven Tan, az Ó Testamentumban Zoan, ma Szan el Hager, Alsó Aegyptus jelentékeny városa, a róla lenevezett Nilus-ág és tó (m. Menzale tó) mellett, nagyon termékeny síkon, székváros II. Ramses és a XXI. dynastia idejében.

Kereskedése miatt is fontos.
Forrás:
Pecz Vilmos: ÓKORI LEXIKON
Készült az 1902-1904 között Budapesten, a Franklin Társulat által 2
kötetben kiadott mű reprintje alapján.
A MEK-változat az ISZT támogatásával készült
Hungarológiai Alapkönyvtár

http://mek.oszk.hu/03400/03410/html/