logo

V December AD

Sais

Jelentékeny város Alsó Aegyptusban, a bolbitinei Nuluság jobb partján, Naucratistól Északkeletre, ma Sza el Hager.

Sais gyakran volt az ország fővárosa, különösen a huszonhatodik dinasztia (Psammetichus, Necho, Amasis) alatt, mely itt építtete várát és sírjait, s Neithnek, Sais helyi istennőjének templomát fényes építményekkel megnagyobbította. Osiris sírját is mutogatták Sais-ban.

A görögök, többek között Solon és Herodotus is, gyakran felkeresték Saist mint a papi tudomány székhelyét. A monda innen származtatja Cecropsot, Athenae alapítóját.
Forrás:
Pecz Vilmos: ÓKORI LEXIKON
Készült az 1902-1904 között Budapesten, a Franklin Társulat által 2
kötetben kiadott mű reprintje alapján.
A MEK-változat az ISZT támogatásával készült
Hungarológiai Alapkönyvtár

http://mek.oszk.hu/03400/03410/html/