logo

V December AD

Ptolemais

Ezen a néven előfordul több város a Ptolemaeusoktól alapítva, leginkább Aegyptusban.Aegyptusi város Thebaisban, a Nilus balpartján, Ermeiou melléknévvel, valószínűleg szülővárosa a híres geographusnak Claudius Ptolemaeusnak; most Mensije romjai.
Forrás:
Pecz Vilmos: ÓKORI LEXIKON
Készült az 1902-1904 között Budapesten, a Franklin Társulat által 2
kötetben kiadott mű reprintje alapján.
A MEK-változat az ISZT támogatásával készült
Hungarológiai Alapkönyvtár

http://mek.oszk.hu/03400/03410/html/