logo

XXXI Martius AD

Összegzés (Rendvédelem a császárkorban)

A császárkori rendvédelem nem tért el radikálisan a köztársaság koritól. Testi sértés és vagyon elleni bűncselekmények esetén továbbra is a polgároknak kellett magukat megvédeniük. A bűnüldözés, a bűnmegelőzés és a nyomozás továbbra is meglehetősen korlátozott volt, talán csak a város megnövekedett lakosságszámából következően alkalmaztak nagyobb apparátust. Így nagyobb létszámú lett az őrök alakulata is, mint amilyen triumvirek segítőié volt. Ezért, bár az őrök bűnüldözési tevékenysége sem volt igazán jelentős, mégis az utcákon való jelenlétük hatásosan riaszthatott el a bűnözéstől. Másfelől megváltozott a nép viszonya a hatalomhoz, és gyakoribbá váltak az erőszakos tömegmegmozdulások. Ezek megfékezésére, valamint a császár személyének és hatalmának védelmére koncentrált a rendvédelem a császárkorban. Ezeket a feladatokat csak hatékonyabb erők tudták ellátni, mint amilyenek a köztársaság idején rendelkezésre álltak, ezért jelentek meg és voltak jelen folyamatosan a nagy létszámú fegyveres alakulatok a városban.Mohay Gergely