logo

XXIII Januarius AD

A hadsereg újjászervezése Kr. e. 13-ban

C. D. 54, 25, 1; 54, 25, 5-6

Most, amikor Augustus minden ügyet befejezett, melyekkel Gallia, Germánia és Hispánia néhány provinciájában foglalatoskodott, és miután egyes területek javára hatalmas összegeket költött, másoktól viszont hatalmas összegeket kapott, és miután szabadságot és polgárjogot juttatott néhány vidék számára, másoktól pedig visszavette azokat, Germániában hagyta Drusust, ő maga pedig visszatért Rómába, Tiberius és Quintilius Varus konzulsága alatt...

Ezután összehívatta a szenátust, ő maga nem szólalt fel rekedtsége miatt, hanem a quaestornak adta kéziratát, hogy olvassa fel: így sorolta fel tetteit és hirdette ki rendeleteit. Ezek előírták, hogy a polgároknak hány évig kell a hadseregben szolgálniuk és hogy mennyi pénzt kell kapniuk leszerelésük után, a föld helyett, amelyet ők mindig is követeltek. Az volt a véleménye, hogy a katonák, minthogy ezentúl meghatározott időtartamra sorolják be őket, ezen ok alapján ne találjanak ürügyet a lázadásra.

A praetori csapatoknak 12, a többieknek pedig 16 év lett a szolgálati ideje, a szétosztandó pénz pedig bizonyos esetekben több, olykor kevesebb. Ezek az intézkedések sem örömöt, sem haragot nem jelentettek a katonák számára, hiszen, bár nem értek el mindent, amit akartak, nem is vallottak teljes kudarcot; ám az intézkedések lakosságban reményt keltettek arra nézve, hogy a jövőben nem fosztják ki őket teljes vagyonukból.Forrás:
Tar Ibolya: Szöveggyűjtemény az Augustus korhoz
JATEPress 1998
ISBN 963 482 218 5