logo

XXIII Januarius AD

Jézus letette életét

János 10:17-18 „Azért szeret engem az Atya, mert én odaadom az életemet, hogy aztán újra visszavegyem. Senki sem veheti el tőlem, én magamtól adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, hatalmam van arra is, hogy ismét visszavegyem: ezt a küldetést kaptam az én Atyámtól.”

Lukács 23:46 „Ekkor Jézus hangosan felkiáltott: Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet! És azt mondva meghalt.”

Azt mondják, hogy a halál előtt a kereszten átlagosan 2-4 napot szenvedtek az emberek bár tudunk olyan esetekről, mikor az áldozatok 9 napig is éltek. A keresztre feszítéskor a halál közvetlen okai változóak lehettek, de az egyik legerőteljesebben közrejátszó tényező, az előtte történt komoly korbácsolás lehetett.

romaikor_kepJézus gyors fizikai halált halt (Pilátus meglepődött azon, hogy Jézus ilyen hamar meghalt). Bár sok a halált megelőző fizikai jel megtalálható volt Jézusnál, mégis valószínű, hogy nem ezek miatt halt meg, hanem azért, mert Ő adta oda az életét saját akaratából.

Legutolsó mondata, „a te kezedbe teszem le az én lelkemet” arról árulkodik, mintha Jézus halála abból következne, hogy Ő odaadta magát. A János 10-ben azt mondja, hogy egyedül Neki van hatalma arra, hogy letegye életét. Bizonyította is hatalmát a halál fölött a feltámadása által. Valóban, Isten az egyetlen, Akinek hatalma van élet és halál fölött.Fordította: Nagy János


A tanítás származási helye:
http://blueletterbible.org/Comm/terasaka/crucify.html