logo

XXIII Januarius AD

Jézus kihallgatásának törvénytelenségei

A következőkben, Jézus kihallgatásából néhány törvénytelen vonást látunk:

- Kihallgatásokat csak a Szanhedrin szokásos találkozási helyén lehetett folytatni (nem a Főpap palotájában)
- Nem lehetett kihallgatásokat tartani szombat este, sem ünnepnapokon, sem éjjel
- Valakit bűnösnek nyilvánítani csak a kihallgatást követő napon lehetett


A tanúk kérdése

5 Mózes 19:15: „Nem lehet elég egy tanú senkinek a bűne, vagy vétke dolgában sem, bármilyen vétket követett is el. Két vagy három tanú szavával lehet érvényes egy ügy.”

5 Mózes 17:6: „Csak két vagy három tanú vallomása alapján szabad valakit halálra ítélni; egy tanú vallomása alapján nem szabad.”

Márk 14:56: „Sokan tettek ugyan ellene hamis tanúvallomást, a vallomások azonban nem egyeztek.”

A Főpap udvarában Annás megkérdezte Őt, egy katona pedig megütötte. Azután Kajafáshoz és a Szanhedrin elé vitték, akik sok tanú hamis vallomása alapján halálra akarták ítélni. Azok a tanúk, akiket ellene használtak, nem egyeztek.
A törvény szerint, senkit nem ítélhettek halálra két vagy három tanú egybehangzó vallomása nélkül. Bár a tanúk nem értettek egyet, mégis istenkáromlásban vétkesnek találták, mikor elmondta nekik, hogy Isten Fiának vallja magát. Így hát halálra ítélték. Jézust a palotaőrség is gúnyolni kezdte, leköpték, ütötték és pofozták. A kihallgatás alatt, Péter háromszor megtagadta. Jézus kihallgatása kora társadalmának sok törvényét megszegte. A több megszegett törvény közül, hadd említsek meg néhányat:

1. Senkit nem tartóztathattak le éjjel.

2. A kihallgatás időpontja is törvénytelen volt, mert éjjel és szombat előestéjén történt. Ez az időpont eleve kizárta annak lehetőségét, hogy a bűnösség megállapítását a következő napra halasszák.

3. A Szanhedrinnek nem állt hatalmában, hogy vádakat koholjon. Csak már a kihallgatás előtt kész vádakat vizsgálhatta. Jézus perében, a bíróság maga formálta a vádakat.

4. A Jézus elleni vádak változtak a per idején. Először azért vádolták káromlással, mert szerintük azt állította, hogy képes lerombolni, és három nap alatt újjáépíteni Isten templomát, később pedig azért, mert azt állította magáról, hogy Ő Isten Fia. Amikor Pilátus elé vitték, az volt a vád, hogy királynak mondja magát, és nem helyesli, hogy adót fizessenek a zsidók a rómaiaknak.

5. Mint már feljebb láttuk, nem volt két egybehangzó tanúvallomás ellene, amiért halált érdemelt volna.

6. A bíróság nem a Szanhedrin szokásos találkozási helyén jött össze, amint ezt a zsidók törvénye megkívánta.

7. Nem engedték védekezni sem Jézust. A törvény alapján, alapos kutatást kellett végezni abban a témában, amiben a tanúk vádakat emeltek.

8. A Szanhedrin mondta ki a halálos ítéletet. Törvény szerint, a Szanhedrin nem hozhatott ítéletet, és nem léptethetett hatályba halálos ítéletet.

Manapság is el lehet menni, és meg lehet nézni Jézus kihallgatásának helyét, ahol az ember már csak az egykori bíróság romjai között állhat meg. Mindössze egy makett látható ott a Jézus korabeli épületről.
Fordította: Nagy János


A tanítás származási helye:
http://blueletterbible.org/Comm/terasaka/crucify.html