logo

XXIII Januarius AD

Gecsemáné - olajprés

Halálos gyötrődésében még kitartóbban imádkozott, és verejtéke olyan volt, mint a földre hulló nagy vércseppek.

„az Isten Lelke ....összetöretett”

A felső szobából, Jézus a város falán kívülre ment, a Gecsemáné kertbe, ahol imádkozott. Ebben a kertben ma is sok ősi olajfa található, és némelyikük talán azoknak a fáknak a gyökeréről nőttek, melyek ott voltak már Jézus idejében is. (Mikor Kr. u. 70-ben a rómaiak leigázták Jeruzsálemet, minden fát kivágtak Jeruzsálemben, és annak környékén. Az olajfák azonban újjá tudnak éledni gyökerükről, és évezredekig is elélnek.)
A „Gecsemáné” név a héber Gat Smanim kifejezésből jön, ami „olajprés”-t jelent. Mivel az „olaj” a Bibliában a Szentlélek szimbolizálására használatos, talán mondhatjuk azt, hogy ez az a kert, ahol „az Isten Lelke összetöretett”. Itt vívta meg Jézus imádságban haláltusáját az elkövetkezendő események előtt. Nagyon jelentős, hogy ez az egyetlen hely az angol King James-féle fordításban, ahol az „agony” (agónia, haláltusa) szó előfordul. Ez az agóniát kifejező görög szó azt jelenti, hogy „harcban áll”.

Jézus azzal vívja haláltusáját, amin hamarosan keresztül kell mennie, érezve, hogy eljött halála ideje. Mégis így imádkozik, „Ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te”

Orvosi szempontból jelentős, amit itt Lukács említ Jézusról, hogy olyan volt, mintha vért izzadt volna. Erre az orvosi szakkifejezés a „hemohidrózis” vagy „hematidrózis”, amit olyan pácienseknél tapasztaltunk, akik valamilyen szélsőséges stressz-helyzetben, vagy szélsőséges sokkos állapotban voltak. Ilyenkor a hajszálerek az izzadtságpólusok körül meggyengülnek, és átengedik a vért, ami az izzadtsággal együtt távozik az erekből.
Feljegyeztek egy történelmi esetet, amikor az első világháborúban egy kislány, aki félt a légitámadásoktól, ebbe az állapotba került, egy a házuk ajtaja előtt történt gázrobbanást követően.
Egy másik jelentés egy apácát említ, akit mikor az ellenség katonáinak kardja halálosan megfélemlített,”úgy megrémült, hogy egész testéből vérezni kezdett és támadói szeme láttára elvérezve meghalt. „ Jézus gyötrelmének emlékeként, az a templom, ami ma a Gecsemáné kertben áll, az Agónia templomaként ismert. (a Népek Templomának is hívják, mert sok nemzet adományozott pénzt az építésére.