logo

XXIII Januarius AD

A verés súlyossága

Ézsaiás 50:6: „Hagytam, hogy verjék a hátamat, és tépjék a szakállamat. Arcomat nem takartam el a gyalázkodás, és köpködés elől.”

Ézsaiás 52:14: „Sokan csak iszonyodtak tőle, annyira torz, nem volt emberi külseje, emberhez nem volt méltó alakja.”

A verések súlyosságáról nem beszélnek az evangéliumok. Ézsaiás könyve azonban azt mondja, hogy a rómaiak kitépték szakállát. Ugyancsak ez a könyv említi, hogy Jézust olyan komolyan megverték, hogy egyáltalán nem úgy nézett ki utána, mint egy ember, azaz, mint emberi lény. Szó szerint így fordítható ez a vers, „Annyira másként nézett ki, mint egy ember, hogy megjelenése egyáltalán nem volt emberhez hasonló.”
Az emberek elborzadtak, ha ránéztek. Ez az eltorzulása magyarázat lehet arra, hogy mért nem ismerték fel oly könnyen, miután feltámadása után megjelent. Ma meg lehet látogatni egy helyet, amit úgy ismernek, mint Lithostrotos, és a hagyomány alapján úgy gondolják, ez az egykori Antónia Erőd padlózata lenne. (Bár a mostani ásatások kétséget támasztanak e tézis iránt) A padló az egykori római katonák által játszott játékok nyomait hordozza.

A verések után, Jézusnak egy keskeny úton kellett végigmennie, amit ma Via Dolorosa-ként vagy „a szenvedés útjaként” ismerünk, hogy a Golgotán megfeszítsék. A teljes távolságot, amit megtett mintegy 600 méterre becsülik. Egy keskeny kövezett utca ez, s talán piac vette körül Jézus idejében.
Végigvezették a tömegben ezen az utcán, vállán a keresztfával (amit latinul patibulum-nak hívnak). A keresztfa súlya mintegy 36-50 kg volt. Római katonák vették körül, akik közül az egyiknél egy kis tábla volt, s erre volt ráírva bűne héberül, latinul és görögül, hogy ő a „Zsidók királya”.

romaikor_kepJézus képtelen volt egyedül végigvinni az úton a keresztfát. Vannak, akik úgy gondolják, akkor eshetett el, mikor az Antónia Erőd lépcsőin jött le. A nehéz patibulum-mal való elesés zúzódást okozhatott a szívén, ami aztán a kereszten a szív megrepedést válthatta ki. Cirénei Simont (jelenleg az észak-afrikai Tripoli), akit nyilván megérintettek ezek az események, arra kényszerítették, hogy segítsen Jézusnak.

A jelenlegi Via Dolorosát a 16. században úgy említették, mint amin Jézus a keresztre feszítés helyére ment. Mint a Golgota pontos helye, úgy a Via Dolorosa valódi helye is vitatott. Sok hagyomány, melyek kutatják, hogy mi történt Jézussal, mégis megegyezik a mai Via Dolorosában.
Az események 14 stációja, és 9 gyülekezet található ma ezen az úton. A kereszt stációit az 1800-as években állapították meg. Manapság is van egy olyan szakasza az utcának, ahol még a mai ember is azokon a köveken járhat, melyeken Jézus is járt.Fordította: Nagy János


A tanítás származási helye:
http://blueletterbible.org/Comm/terasaka/crucify.html