logo

XXVII Novembris AD

Jogállásba való visszahelyezés

A titulus pontos fordítása "A büntetés kitöltése és a korábbi státuszába való visszahelyezés" (D.48,23).

A titulusban található példák félrevezetők. Mind Ulpianus mind Papinianus a deportált jogállásának a visszaadásáról beszéltek. Mint fentebb láttuk az együtt jár a szabadság állapotának elvesztésével. Ugyanez vonatkozik a bányamunkára ítéltekre is. Tehát a büntetésük életfogytiglani. Így a címmel ellentétben nem a büntetés kitöltését kell érteni, hanem ítélet módosítás, avagy kegyelmi úton történő büntetés elengedéséről lehet szó.

Ulpianus álláspontja szerint a volt deportált patronus, miután jogaiba visszahelyezték, igényt tarthat a libertusának örökségéhez (D.48,23 pr). ugyanebben a passzusban a bányánál lévő kényszermunkából (in metalum) visszahelyezett visszakapja az ius patronátust (u.o.).
Ulpianus egy másik példája szerint (D.48,23,2) ha egy deportáltat jogaiba visszahelyeznek, az méltóságát is visszakapja (dignitatem). A korábbi vagyonáról a császár felajánlása alapján szabadon dönthet, mert ha vagyonát visszakéri, a korábban ellene érvényes polgári követeléseket ki kell elégítenie.

Papinianus még az előbbieknél is tovább megy egy lépéssel. (D. 48,23,3). A deportált vagyona az államra szállt, s ezt a jogaiba való visszahelyezés mellett az államtól visszakapta, a korábbi hitelezők nem indíthatnak ellene keresetet.
Ez utóbbi teljes rehabilitást jelent, mind személyi, mind vagyoni vonatkozásban.
Paulus szerint, ha a bányánál végzett munkára ítélt asszonyt visszahelyezték jogaiba (a principe restituta est) az asszony közben szült egy korábban (a büntetés előtt) fogant gyermeket hozott a világra cognat jogaiba is visszahelyezték (D.48,23,4).

A kérdés eldöntésénél a kulcs szavak; deportatus et restitulus, deportatus restitutus, dignitatis restituere, a principe restituta est. Vagyis a jogaiba visszahelyezett deportáltnál, bányamunkára ítéltnél a szövegek nem a büntetés kitöltéséről beszélnek, hanem a korábbi jogállapot visszaállításáról, amely mind személyi, mind vagyoni tekintetben lehetséges. Ez pedig vagy császári kegyelemmel vagy a büntetés megváltoztatásának eredményeként jöhetett létre.


Molnár Imre A császárkori Róma büntetési rendszere