logo

XIV Quintilis AD

Összefoglalás (A római alkotmány fejlődése)

E tanulmány célja az volt, hogy megpróbáljuk nagyvonalakban ábrázolni azt, hogy a római alkotmányban hogyan viszonyul egymáshoz a három klasszikus hatalmi ág és milyen jogintézmények mutattak utat a modern alkotmányozásnak, röviden: mi maradt meg a római példából. Meggyőződésünk, hogy a modern alkotmányok római alapokra épülnek, azért, mert a római állam volt az első, amely olyan alkotmányt hozott létre, amelynek alapja a népszuverenitás, s erre felépített egy államszervezetet, amely kibírta több évszázad viharait. Összeomlását nem is saját gyengesége, hanem az elhúzódó gazdasági válság és a külső támadások okozták.

A római alkotmány fénykorában biztosítani tudta a polgárok részére a jogbiztonságot, olyan bírói fórumokat, ahol igazukat kereshették egy olyan jogrendszerben, amely rugalmasan mindig igazodott a kor követelményeihez. A praetorok által képzett remekjog mögött kényszerítő erőként ott állt maga a praetor a nép által ráruházott imperiummal, az igazságosság és méltányosság talaján állva.Forrás: Varga Péter A római alkotmány fejlődése