logo

I December AD

Összegzés (A Római Birodalom igazságosságának elmélete Polübiosznál)

Látható, hogy a kiválasztott szövegrészekben megjelenik a panaitioszi elmélet valamennyi lényeges eleme. Először is Polübiosz az igazságosság fogalmát számos esetben objektív értelemben használja, egyes helyeken azonosítja a hasznossággal, és a tartalmát gyakran a panaitioszi definíciónak megfelelően határozza meg.
Másrészt Rómát kiválóbbnak mondja a többi államnál törvényei, hagyományai, polgárainak erényei (elsősorban az igazságosság erénye) és katonai kvalitásai tekintetében. Harmadrészt hasznosnak tartja az alattvalók számára, hogy a római uralom alatt élnek a béke, a rend, a nyugalom, a gazdasági előnyök miatt, de az igazságosság érvényesülése és a polgárok erkölcsi emelkedése miatt is.

Bár az egész teóriát összefüggően sehol nem fejti ki Polübiosz, és hiányzik az elmélet helyessége melletti érvelés is, a legfontosabb elemek és a teória alapját jelentő nézetek megjelennek a műben, ezért valószínűsíthetjük, hogy Polübiosz hasonlóképpen gondolkodott a Római Birodalom igazságosságáról, mint Panaitiosz.Mohay Gergely