logo

I December AD

A Római Birodalom igazságosságának elmélete Polübiosznál (Bevezető)

A Kr. e. II. században Róma a Földközi-tenger keleti medencéjének is domináns hatalma lett. Ekkor az urbs vezető rétege számára szükségessé vált egy olyan ideológia megfogalmazása, mely igazolta a meghódítottak előtt a Római Birodalom létét. A háborúk vagy a hódítások igazolására, sőt az igazságos uralomról is már korábban többféle propagandát vettek át a rómaiak a görögöktől, vagy dolgoztak ki maguk is. A birodalom jogosultságáról azonban ebben az időben született meg egy új elmélet, melyet nagy valószínűséggel a rodoszi Panaitiosz, a sztoikus filozófia középső korszakának úttörő képviselője fogalmazott meg.

Minthogy e korszak másik jelentős személyisége, a megalopoliszi Polübiosz történeti művében a Római Birodalom kialakulását mutatja be, és legtöbbször erkölcsi alapon (is) nyilvánít véleményt egy-egy kérdésben, kézenfekvő azt feltételezni, hogy a birodalom igazolásának problémája őt is érdekelte. Polübiosztól az sem idegen, hogy görög filozófusok elvont elméleteit átvegye és azokat a Római Birodalomra alkalmazza, Róma történelmének, illetve berendezkedésének értelmezéséhez felhasználja. Ezt látjuk például az államformák körforgása vagy a kevert alkotmány teóriájának az esetében.

Azért is van okunk feltételezni, hogy Panaitiosz és Polübiosz hasonlóan gondolkodott ebben a kérdésben, mert a rodoszi filozófus és a történetíró ismerték egymást, mindketten baráti viszonyban voltak Scipio Aemilianusszal, sőt arról is tudunk, hogy gyakran cseréltek eszmét politikai, államelméleti kérdésekről.
E tanulmánynak az a célja, hogy először amellett érveljen, hogy a hatalomgyakorlás igazolásának Cicero De re publica című művében olvasható formája Panaitiosztól származik, majd pedig Polübiosztól vett szövegrészek elemzésével annak a – kevésbé népszerű – álláspontnak a valószínűségét erősítse, mely szerint Polübiosz a panaitioszi elméletet ismerte, és a Római Birodalom valamint a meghódított államok viszonyára alkalmazta is.




Mohay Gergely