logo

I December AD

Összefoglalás (A lovagi rend a köztársaság kori Rómában)

Összefoglalásként megállapíthatjuk, hogy a lovagi rend kialakulása egy igen érdekes társadalmi folyamat, melynek kezdetei a források hiánya miatt ugyan a homályba vesztek, de a későbbi fejlődésből a kezdetek is nagy biztonsággal meghatározhatóak. Ennek kapcsán a hagyományos elmélet, amely a lovagokat a patríciusokkal azonosítja, nem igazolható.
A lovas katonai szolgálat kezdetektől fogva magas költséggel járt, amihez ha nem is bizonyítható, hogy a kezdetektől, de bizonyíthatóan már egy igen korai időtől - az állam biztosította a lovat, és az annak ellátásához szükséges anyagi alapokat, amelynek bevételi forrását különadó kivetésével biztosították. Ezt a történetírói hagyomány a serviusi reformokhoz kapcsolja.
A lovas szolgálat kezdetben tehát ugyanolyan katonai szolgálat volt mint a gyalogos. Idővel azonban ettől elkülönült és a lovas katonák az elkülönült helyzetüket igyekeztek a katonai szolgálat letelte, azaz az állami ló visszaadása után is megtartani. Idővel ez az elkülönülés rögzült és kialakult a lovagi rend, amely egy egységes, bár a szenátori rendnél sokkal színesebb és az alsóbb társadalmi rétegek felé sokkal nyitottabb társadalmi osztályt jelentett. Az elkülönülésnek voltak szokásjog útján kialakult külső jelei (hatalmi jelképek, közös kultikus cselekmények, évenkénti felvonulás).

De megfigyelhetjük azt is, hogy egy sor jogszabály is egyértelműsítette ezt elkülönülést, mind a politikai vezető réteg, a szenátori rend, mind a társadalom alsóbb osztályai irányában. A legfontosabb ilyen a gazdasági tevékenységet elkülönítő jogszabályok, amely megalapozták és biztosították a lovagok gazdasági felemelkedését. A lovagok a mezőgazdasági termelésen kívüli gazdasági ágakkal, elsősorban a kereskedelemmel, illetve az állammal kötött ügyletekkel (adóbeszedés, állami megrendelések) foglalkoztak.
A politikai életre kezdetben csak közvetetten, a gazdasági hatalmuk révén volt befolyásuk, majd később a bírói hatalomba való bekerüléssel nyílt politikai hatalomra is szert tettek, amit - bár komoly harcok árán - sikerült meg is tartaniuk.Bajánházy István