logo

VII December AD

Vallási helyzet Jézus korában

A zsidó nép világtörténeti jelentőségét vallása adja. Vallásilag a zsidóságot a monoteizmus az egyetlen, teremtő, szent, igazságos és irgalmas Istenbe vetett hit jellemzi. A vallásos hitet táplálta és életben tartotta a Messiás-várás és az írástudók tanítása, akik a Törvény magyarázói voltak. A Messiás-várás jelentősége vallási téren is, de különösen a politikai és etnikai gondolkodás terén igen nagy volt, és a Messiás-várás a Makkabeusok kora óta fokozatosan erősödött.

Az egyistenhiten és a Messiás-váráson kívül a zsidóság vallási életében a legfőbb szerepet a Törvény játszotta. Bár a Törvény mindenki előtt a legnagyobb becsben állt, mégis a Törvény lett a különféle irányzatokra való szakadás legfőbb oka.Forrás: Marton József A keresztény ókor