logo

VII December AD

A zsidóság politikai helyzete

A zsidóság önálló nemzeti létét már Kr. e. 63-ban elvesztette. Bár a Syria provinciához csatolt ország a Római Birodalom része lett, a rómaiak egyelőre meghagyták a zsidó fejedelemséget, és a római vazallus állam fejévé az idumeai Nagy Heródest tették, aki Kr. e. 37-től 4-ig uralkodott. Heródes végrendeletében országát három fia közt osztotta föl.

Izrael 44-ben minden függetlenségét elveszítve, véglegesen római provincia lett. A római helytartók azon igyekeztek, hogy a zsidóságot közelebb vezessék a hellenista kultúrához, hogy ily módon elősegítsék a Birodalomba való integrálódását.Forrás: Marton József A keresztény ókor