logo

XX Januarius AD

Összegzés (A gall háború ára)

A hadjárat sikerében sok minden szerepet játszott: Caesar személyes tehetsége, politikája, a római hadsereg technológiai és szervezettségi fölénye, a hadvezér által kiváltott bátorság, harctéri pszichózis a katonákban, Gallia megosztottsága és még sok más tényező. Így távolról nézve, elhomályosodhat és távolinak tűnhet több százezer ember megölése, de attól még súlyos tettről van szó, és a korszakban ez még súlyosabb jelentőséggel bírt az akkori népességhez viszonyítva. Megállapítható, hogy a legtöbb antik szerző nyilvánvalóan túlozott a pusztítást illetően, valójában több százezres nagyságrendű lehetett a halottak száma, Caesar számait alapul véve.
A pusztítás más formái is jelentősek voltak, amelyeket még nehezebb felmérni. Összességében Julius Caesar céljait, indítékait, Galliában végzett pusztításának különféle formáit próbáltam minél pontosabban meghatároznia vonatkozó régészeti és írott források ismertetésével, összegzésével, összehasonlításával. Legtöbbször Caesar adatait tekintettem maximumnak, amit mérsékelve közelebb juthatunk a valósághoz. Mindezek alapján a veszteségek összesen300-350.000 fő körül lehettek a barbár oldalon.

A kutatás feladata lehet részletesebb elemzéseken keresztül ennek az eredménynek a pontosítása, további megalapozása, a nem mérsékelt adatok csökkentése, valamint további régészeti eredményekkel történő kiegészítése. A későbbiekben a Commentarii de bello civili-vel is érdemes lehet összehasonlítani a gall háborúról leírtakat. Új irány lehet a számadatokkal kapcsolatban a szövegkritikai módszerek alkalmazása, ami szintén egyéb eredményekhez és pontosításokhoz vezethet. Így ezeket a számadatokat nem tartom véglegesnek, a további kutatás még változtatásokat hozhat.

A megítélést illetően fontos leszögezni, hogy a Caesart ért kritikák nem humanitárius felszólalások voltak, hanem politikai ellenfeleinek reakciói. A nép körében Caesar híreit üdvözölték, a mészárlással kapcsolatos hozzáállás, a barbár emberéletről való gondolkodás is érdekes kutatás témája lehet. Ugyanakkor a hatalmassikere és hadereje visszatetszést és félelmet is szült egyesek szemében, így érdemes lenne megvizsgálni azt is, hogy milyen szerepet játszhatott a hadjárat a polgárháború kitörésében, a köztársaság bukásában. Pompeius-szal az egyre élesedő rivalizálás is a siker felé terelte Caesart.
Ha mindezeket a tényezőket figyelembe vesszük, és egy korabeli római szemével tekintünk rá, egészen más megvilágításban láthatjuk a személyét, és nem feltétlenül egy népirtót látunk benne. Nem szeretném felmenteni sem Caesart, a mai fogalmaink szerint talán népirtónak is nevezhetnénk, de, mint tudjuk, Caesar nem ma élt, hanem több mint 2000 éve, egy teljesen más világban.


Forrás: Góczon Tamás: A gall háború ára: Julius Caesar pusztítása és megítélése