logo

XXII September AD

Az összes áldozat

Az emberveszteségek óriásiak lehettek, főleg korabeli szemmel nézve, hiszen a történetíróktól egészen elképesztő számokat hallunk. A halálos áldozatok nagy számán kívül a háború jelentőségét alá lehet támasztani a történetírók saját (néha csupán rejtett) véleményével is. Plutarchos is minden bizonnyal a háború nagy jelentőségét, és Caesar kivételes eredményét szeretné érzékeltetni az olvasóval, amikor egymillió halottat és egymillió elhurcolt rabszolgát említ. Hasonlóan cselekszik a Caesarral párba állított Alexandros hadjáratainál is: Dareios seregét Issosnál 600.000 főre, Gaugamélánál már 1.000.000 főre becsüli. Így ilyen szempontból is érdemes egy-egy adat hitelességét kétségbe vonni. Plutarchos szemében ezek a létszámok a hadvezér nagyságát jelzik. A különböző források adatait egy grafikon foglalja össze.

Plutarchos adatai talán a legmegrázóbbak és legismertebbek: szerinte „az ellenség oldalán 3 millió ember vett részt” a rómaiak elleni harcokban, ebből 1 millió ember vált hadifogollyá, és ugyanennyi ember esett el. Ugyanakkor a túlzás általánosságban jellemző volt a korszakban. Appianos még túlzóbb adatokat említ, ő 4 millió résztvevővel számol. Idősebb Plinius említi a legszélsőségesebb adatot az elesetteket illetően, 1.192.000 áldozatról ír, sőt még a polgárháborús áldozatok elrejtésével, és az emberiség elleni bűntettel is megvádolja Caesart. Ezeket az 1.000.000 halott körüli számokat valószínűleg Caesartól vették át, hiszen a feljegyzéséből kikövetkeztethető halottszám is nagyon hasonló.
A másik véglet Velleius 400.000 fős összegzése, ami valósabb adatnak tűnhet az összefoglaló táblázat alapján (4.ábra). Azonban hiába vannak többségben az 1.000.000 fő körüli adatok, ez alapján nem dönthetünk a hitelességükről, hiszen az eltérés majdnem 800.000 fő, ami a kérdés összetettségét is mutatja.

Az egész háborúra vonatkoztatott halálos áldoztok számának meghatározásakor nagy segítséget jelentene Gallia háború előtti népességszámának ismerete, hiszen ezt összevetve a már provinciákká szervezett területek pontosabban ismert lakosságával, értékes eredményekre jutnánk a háborús áldozatokat illetően is. Diodorus Siculus említ a törzsekre vonatkozó adatokat: a legnagyobbak 200.000 főt számlálnak, míg a kisebbek legalább 50.000 főt, sokan ez alapján becsülték meg a népességet. Sajnos erre vonatkozóan sincsenek pontos adatok, a becslések között több milliós eltérések vannak, ugyanakkor valószínű, hogy a népesség nem lehetett pár milliónál nagyobb. Azonban ezek a becslések is jórészt Caesar adataiból indulnak ki, így nem feltétlen nyújtanak ellenőrzési lehetőséget.

romaikor_kepTermészetesen a kommentárokból kikövetkeztetett 1.119.700 fős maximum még mindig magas szám, hiszen Caesar adatait elfogadtam, ahol nem volt adat az elesettekre nézve, ott a résztvevőkkel számoltam, viszont így biztosan kijelenthető, hogy ennél kevesebb volt az áldozatok száma. A kérdés nyitva áll, hogy mennyivel kell mérsékelni ezt a számot, hogy a valós adatokat megkapjuk.
Az említett 430.000 germán, a 368.000 helvét résztvevő, valamint az alesiai gallok közül biztosan nem halt meg mindenki, ezt Alesia esetében Caesar is elismeri. A germánok esetében inkább számolhatunk a római légiósok létszámához hasonló 30-40.000 fős veszteséggel, Alesia esetében pedig némileg magasabb számmal. Így a különböző maximumokat értékelve, kritikusan vizsgálva egy mérsékelt adatot kapunk, ami 348.700 fő, és közelebb állhat a valósághoz.

Néhány kevéssé adatolt esemény, csata esetében is lehetséges, hogy mérsékelni kellene a halottak számát, hiszen Caesar túlozhatott, ugyanakkor ezt néhol nem sok adat alapján lehet megtenni. Néhány esetben nem tudunk semmit az áldozatokról, az 53-as év különösen homályos. Ezeket nem számoltam bele a végösszegbe, vagy mérsékelt adatként a maximális számot fogadtam el, így az összes áldozat kapcsán a mérsékelt adatra is egy felső határként kell tekintenünk. A minimum meghatározására csupán becslésekkel, feltevésekkel van lehetőség, hiszen a források erről nem szólnak, így ez az alsó határ már csak hipotetikus adat lehet.


Forrás: Góczon Tamás: A gall háború ára: Julius Caesar pusztítása és megítélése