logo

XXIII Januarius AD

Az Eufratésztől keletre

Az Eufratészen túl élő zsidóság létszámát természetesen nemcsak a „nagy galutok" duzzasztották fel. Folyamatos utánpótlást jelentettek a perzsa-egyiptomi, a Seleukida-Ptolemaida és a parthus-római küzdelmek, melyek során sok zsidó hadifoglyot hurcoltak a küzdő felek országaiba. Artaxerxés Óchos Kr. e. 345-ös egyiptomi hadjáratából visszatérve zsidó foglyokat telepített le a Kaspi-tenger melletti Hyrkaniában, és talán Babilóniában is. Tigranés armeniai király Kr. e. 86-69 között ugyancsak számos zsidót telepített át Szíriából saját országába (a byzantioni Faustos krónikája szerint, IV. 55 = FHG V, p. 275). De az önkéntesen keletre költöző zsidók száma is tízezrekben mérhető.

Tiberius idejében két zsidó lázadó, Asinaios és Anilaios Nehardea és Nisibis központtal egy rablóállamot rendezett be, ahonnan rettegésben tartotta egész Parthiát (AJ XVIII. 9.1-8. [310-373]). Az Észak-Mezopotámiában található Nisibis azon a területen feküdt, ahová az asszírok a tíz törzs egy részét telepítették le; míg a délen található Nehardea a deportált Júda és Benjámin törzsének szolgált lakóhelyül. A lázadók halála után az Eufratész-menti zsidó lakosság nagy része a szíriai Seleukiába, majd Ktésiphónba költözött, de onnan újra visszatértek Nehardeába és Nisibisbe, ahol egészen a talmudi időkig megtalálhatók voltak. Egy Ananias nevű zsidó kereskedőről tesz említést Flavius Iosephus, akinek Spasinu Kharaxban (Kuvait) volt a telephelye (AJ XX. 2.3. [34]), így minden bizonnyal aktív szerepet játszott az indiai kereskedelemben.

A Tigris és Eufratész között fekvő Adiabéné uralkodói Claudius idejében tértek át a zsidó vallásra: Heléné, Monobazos adiabénéi király testvér-felesége, valamint fia, Izatés. Heléné huszonegy évig élt nazireusként, Lyddában a Sátorok ünnepén hatalmas szukkát épített és Monobazosszal együtt jelentős ajándékokat adott a Templomnak. Mindkettőjüket a Jeruzsálemtől háromstadionnyira épült piramisokban temettették el.
Iosephus szerint Monobazosz király utódai a rómaiak elleni harcokban is kitüntették magukat. Az Apostolok cselekedetei Parthiából, Médiából, Elámból és Mezopotámia-szerte lakó zsidó zarándokokról (Πάρθοι καί Μηδοι καί Έλαμΐται, καί οί κατοικουντες τήν Μεσοποταμίαν) is beszámol a pünkösd ünnepén (Apcs 2:9).


Forrás: Grüll Tibor: „Ézsau három könnycseppje" A zsidók három háborúja Róma ellen (Kr. u. 66-136) Doktori értekezés.