logo

XXIII Januarius AD

A zsidó diaszpóra keleten.

A szétszóratásban élő zsidók legnagyobb számban az Eufratészen túl, Mezopotámia területén laktak. Az asszírok által fogságba hurcolt tíz törzs maradékai az Akhaimenida perzsa birodalom határvidékein és Médiában éltek, míg a babilóniai fogságból haza nem tért déli törzsek Babilóniában telepedtek le.

A keleti és nyugati diaszpóra között nagy különbség, hogy míg az előbbit főként írott forrásokból ismerjük, és régészetileg szinte semmi sem fogható meg belőlük, addig az utóbbit Philón és Iosephus közlésein kívül szinte csak archeológiai leletek őrizték meg a számunkra.


Forrás: Grüll Tibor: „Ézsau három könnycseppje" A zsidók három háborúja Róma ellen (Kr. u. 66-136) Doktori értekezés
.